ਉਪਭੋਗੀ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ

IIGF - 2022 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

"ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਟੇਕਡੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ"

ਇੰਡੀਆ IGF2022: ਡਰਾਫਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸੂਚੀ

ਦਿਨ 1 (9-ਦਸੰਬਰ-2022)
ਟਾਈਮ  
10:15 - 11:15 AM
ਮੁੱਖ ਪੈਨਲ 1: ਡਿਜੀਟਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
X

Main Panel 1: Role of Public Digital Platforms in Fostering Digital Innovation

Public Digital platforms (PDPs) enable delivery of critical services such as payments, digital identity, and data at scale, through a collaboration between various actors in the digital economy and in the preferred local language. India’s Aadhaar and Unified Payments Interface (UPI)-led financial inclusion are prominent examples of PDPs generating innovation in both the public and private sector. PDPs help to streamline the welfare delivery mechanism and ensure transparency and improve public service delivery. PDPs are often built on open-source software, with open application programming interfaces (APIs), open data, and open standards. This allows the ‘building blocks’ of PDPs to be accessible, to promote transparency, and to enable interoperability in digital public infrastructure and services. Despite many advantages, development and large scale deployment of PDPs poses a variety of challenges including privacy and security risks, exacerbation of existing inequities due to access, adoption, and usage constraints and capacity gaps.
Speakers in this session would be sharing their perspectives on how the PDPs launched in India have been fostering digital innovation to empower citizens and then collectively dwell on how to address the existing challenges.

11:15 - 11:30 AM ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲੋ
11:30 -1: 00 ਸ਼ਾਮ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪੈਨਲ: ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੇਚੇਡ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ: ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਹੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?
X

High Level Panel 1: Leveraging Techade for Empowering Bharat: How do we do it right?

This decade has been identified as a period where technology is the key driver for growth and development of the country. While urban India has benefited from technology, rural India or Bharat is still to reap the benefits. The different stakeholders, governments, business, technical community, and civil society need to work together to achieve this transition. The speakers in the high level panel will reflect on the initiatives undertaken to connect and empower rural India by using digital technology and also deliberate on what should be the next steps to accelerate this momentum to ensure India achieves its goals.

 
 
 
 
 
 
ਸ਼ਾਮ 1:00-2:30 ਵਜੇ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ
2:30 - 2:50 ਵਜੇ
ਫਾਇਰਸਾਈਡ ਚੈਟ 1: ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਫਲਤਾ
X

Fireside Chat 1 India's success in Digital Payments

An informal chat with people who are playing a key role in the creation of a successful digital payments system in India.

ਦੁਪਹਿਰ 2:50-3:00 ਵਜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲੋ
3:00 -3: 50 ਸ਼ਾਮ Wk1: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਏਆਈ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ
X

This decade has been identified as a period where technology is the key driver for growth and development of the country. While urban India has benefited from technology, rural India or Bharat is still to reap the benefits. The different stakeholders, governments, business, technical community, and civil society need to work together to achieve this transition. The speakers in the high level panel will reflect on the initiatives undertaken to connect and empower rural India by using digital technology and also deliberate on what should be the next steps to accelerate this momentum to ensure India achieves its goals.

Wk 2: ਵਿਸ਼ਵ ਲਈ ਭਾਰਤ: ਜਨਤਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 'ਤੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ
X

This decade has been identified as a period where technology is the key driver for growth and development of the country. While urban India has benefited from technology, rural India or Bharat is still to reap the benefits. The different stakeholders, governments, business, technical community, and civil society need to work together to achieve this transition. The speakers in the high level panel will reflect on the initiatives undertaken to connect and empower rural India by using digital technology and also deliberate on what should be the next steps to accelerate this momentum to ensure India achieves its goals.

3:50 - 4:00 ਵਜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲੋ
4:00 -4: 50 ਸ਼ਾਮ Wk 3: Metaverse ਅਤੇ Web 3.0 ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨੀਤੀ ਰੋਡਮੈਪ
X

This decade has been identified as a period where technology is the key driver for growth and development of the country. While urban India has benefited from technology, rural India or Bharat is still to reap the benefits. The different stakeholders, governments, business, technical community, and civil society need to work together to achieve this transition. The speakers in the high level panel will reflect on the initiatives undertaken to connect and empower rural India by using digital technology and also deliberate on what should be the next steps to accelerate this momentum to ensure India achieves its goals.

Wk 4: ਡਿਜੀਟਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਬਣਾਉਣਾ +
ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਓਪਨ ਡਿਜੀਟਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ
X

This decade has been identified as a period where technology is the key driver for growth and development of the country. While urban India has benefited from technology, rural India or Bharat is still to reap the benefits. The different stakeholders, governments, business, technical community, and civil society need to work together to achieve this transition. The speakers in the high level panel will reflect on the initiatives undertaken to connect and empower rural India by using digital technology and also deliberate on what should be the next steps to accelerate this momentum to ensure India achieves its goals.

4:50 - 5:00 ਵਜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲੋ
ਸ਼ਾਮ 5:10-5:15 ਵਜੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ  
5:15 -5: 25 ਸ਼ਾਮ  
5:25 -5: 35 ਸ਼ਾਮ  
5:35 - 5:40 ਵਜੇ  
5:40 -5: 45 ਸ਼ਾਮ  
ਦੁਪਹਿਰ 5:45-5:50 ਵਜੇ  
5:50 - 5:55 ਵਜੇ  
5:55 - 6:10 ਵਜੇ  
6:10 -6: 15 ਸ਼ਾਮ  
ਦਿਨ 2 (10-ਦਸੰਬਰ-2022)
ਟਾਈਮ  
10:00 -10:50 AM Wk 5: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਉਧਾਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ: ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲਾ ਕਦਮ
X

This decade has been identified as a period where technology is the key driver for growth and development of the country. While urban India has benefited from technology, rural India or Bharat is still to reap the benefits. The different stakeholders, governments, business, technical community, and civil society need to work together to achieve this transition. The speakers in the high level panel will reflect on the initiatives undertaken to connect and empower rural India by using digital technology and also deliberate on what should be the next steps to accelerate this momentum to ensure India achieves its goals.

Wk 6: ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਕਨੀਕਾਂ
X

This decade has been identified as a period where technology is the key driver for growth and development of the country. While urban India has benefited from technology, rural India or Bharat is still to reap the benefits. The different stakeholders, governments, business, technical community, and civil society need to work together to achieve this transition. The speakers in the high level panel will reflect on the initiatives undertaken to connect and empower rural India by using digital technology and also deliberate on what should be the next steps to accelerate this momentum to ensure India achieves its goals.

10: 50-11: 00 ਸਵੇਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲੋ
11: 00 -11: 50
Wk 7: ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ: ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਹੁਨਰ
X

This decade has been identified as a period where technology is the key driver for growth and development of the country. While urban India has benefited from technology, rural India or Bharat is still to reap the benefits. The different stakeholders, governments, business, technical community, and civil society need to work together to achieve this transition. The speakers in the high level panel will reflect on the initiatives undertaken to connect and empower rural India by using digital technology and also deliberate on what should be the next steps to accelerate this momentum to ensure India achieves its goals.

Wk 8: ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜਤਾ-ਤਕਨੀਕੀ ਲਈ ਉਭਰਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ
X

This decade has been identified as a period where technology is the key driver for growth and development of the country. While urban India has benefited from technology, rural India or Bharat is still to reap the benefits. The different stakeholders, governments, business, technical community, and civil society need to work together to achieve this transition. The speakers in the high level panel will reflect on the initiatives undertaken to connect and empower rural India by using digital technology and also deliberate on what should be the next steps to accelerate this momentum to ensure India achieves its goals.

Wk 9: ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਪਹੁੰਚ
X

This decade has been identified as a period where technology is the key driver for growth and development of the country. While urban India has benefited from technology, rural India or Bharat is still to reap the benefits. The different stakeholders, governments, business, technical community, and civil society need to work together to achieve this transition. The speakers in the high level panel will reflect on the initiatives undertaken to connect and empower rural India by using digital technology and also deliberate on what should be the next steps to accelerate this momentum to ensure India achieves its goals.

ਸ਼ਾਮ 12:00-1:00 ਵਜੇ
Main Panel 2: Digital Bharat: Connecting the unconnected
X

Main Panel 2: Digital Bharat: Connecting the unconnected

India is the country with largest connected users as well as the nation with largest unconnected people. What will it take to make the internet accessible, affordable, and safe, so that we get every Indian online? Speakers in this panel would share their experience on various public and private initiatives underway to connect people across India. This would include the discussion on how we can ensure equal Internet access to all citizens, even if they are in the most far flung areas of the country, how to ensure that women, people from marginalised communities, people with disabilities can get connected to the Internet and avail all the citizen centric services available to them such as the DBT facilities, agri-loans to farmers, e-governance websites, access to specialised healthcare using telemedicine, educational scholarships, etc.? What are measures being taken to make the internet more affordable? The session will explore innovative ways to connect people in remote & geographically inaccessible areas (islands, dense forests areas, hilly areas, border areas, pockets affected due to extremism, etc), ensure all websites and services are universally accessible in their own preferred language. It will discuss how to promote inclusive and meaningful access to people so that they can avail the benefits of this techade.

ਸ਼ਾਮ 1:00-2:00 ਵਜੇ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ
2:00 -2: 10 ਸ਼ਾਮ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲੋ
2:10 -2: 30 ਸ਼ਾਮ
ਫਾਇਰਸਾਈਡ ਚੈਟ 2: ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਹਾਣੀ
X

Fireside Chat 2 India's Covid Management Story

An informal chat with key people responsible for the successful covid management initiative in India. The emphasis will be on how digital technologies were deployed and associated complementary changes to ensure batter pandemic management.

2:30 -3: 20 ਸ਼ਾਮ
Wk 10: ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਯੁਵਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ: ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
X

This decade has been identified as a period where technology is the key driver for growth and development of the country. While urban India has benefited from technology, rural India or Bharat is still to reap the benefits. The different stakeholders, governments, business, technical community, and civil society need to work together to achieve this transition. The speakers in the high level panel will reflect on the initiatives undertaken to connect and empower rural India by using digital technology and also deliberate on what should be the next steps to accelerate this momentum to ensure India achieves its goals.

Wk 11: ਬੇਦਖਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ
X

This decade has been identified as a period where technology is the key driver for growth and development of the country. While urban India has benefited from technology, rural India or Bharat is still to reap the benefits. The different stakeholders, governments, business, technical community, and civil society need to work together to achieve this transition. The speakers in the high level panel will reflect on the initiatives undertaken to connect and empower rural India by using digital technology and also deliberate on what should be the next steps to accelerate this momentum to ensure India achieves its goals.

Wk 12: ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੜਾਈ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਯਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ
X

This decade has been identified as a period where technology is the key driver for growth and development of the country. While urban India has benefited from technology, rural India or Bharat is still to reap the benefits. The different stakeholders, governments, business, technical community, and civil society need to work together to achieve this transition. The speakers in the high level panel will reflect on the initiatives undertaken to connect and empower rural India by using digital technology and also deliberate on what should be the next steps to accelerate this momentum to ensure India achieves its goals.

3:20 -3: 30 ਸ਼ਾਮ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲੋ
3:30 -4: 20 ਸ਼ਾਮ
WK 13: ਡਿਜੀਟਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ
X

This decade has been identified as a period where technology is the key driver for growth and development of the country. While urban India has benefited from technology, rural India or Bharat is still to reap the benefits. The different stakeholders, governments, business, technical community, and civil society need to work together to achieve this transition. The speakers in the high level panel will reflect on the initiatives undertaken to connect and empower rural India by using digital technology and also deliberate on what should be the next steps to accelerate this momentum to ensure India achieves its goals.

T5 Wk 14: ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ - UA ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ("EAI") ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
UA ਅਤੇ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਇੰਟਰਨੈਟ + ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੋਮੇਨ ਨਾਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ - ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਾਵਨਾ
X

This decade has been identified as a period where technology is the key driver for growth and development of the country. While urban India has benefited from technology, rural India or Bharat is still to reap the benefits. The different stakeholders, governments, business, technical community, and civil society need to work together to achieve this transition. The speakers in the high level panel will reflect on the initiatives undertaken to connect and empower rural India by using digital technology and also deliberate on what should be the next steps to accelerate this momentum to ensure India achieves its goals.

ਫਲੈਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ
1. ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼: ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸਮੀਖਿਆ
2. ਕੂ: ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਔਨਲਾਈਨ ਸਪੇਸ ਬਣਾਉਣਾ, ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨਾ
3. ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪੇਟੈਂਟ
4:20 -4: 30 ਸ਼ਾਮ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲੋ
4:30 - 5:30 ਵਜੇ T5 Wk 15: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ-ਮੀਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ
X

This decade has been identified as a period where technology is the key driver for growth and development of the country. While urban India has benefited from technology, rural India or Bharat is still to reap the benefits. The different stakeholders, governments, business, technical community, and civil society need to work together to achieve this transition. The speakers in the high level panel will reflect on the initiatives undertaken to connect and empower rural India by using digital technology and also deliberate on what should be the next steps to accelerate this momentum to ensure India achieves its goals.

Wk 16: ਮਿਆਰ ਲਚਕਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ
X

This decade has been identified as a period where technology is the key driver for growth and development of the country. While urban India has benefited from technology, rural India or Bharat is still to reap the benefits. The different stakeholders, governments, business, technical community, and civil society need to work together to achieve this transition. The speakers in the high level panel will reflect on the initiatives undertaken to connect and empower rural India by using digital technology and also deliberate on what should be the next steps to accelerate this momentum to ensure India achieves its goals.

ਦਿਨ 3 (11-ਦਸੰਬਰ)
ਟਾਈਮ  
10:00 -10:50 AM Wk 17: ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਗੇਮਿੰਗ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਿਆਰ
X

This decade has been identified as a period where technology is the key driver for growth and development of the country. While urban India has benefited from technology, rural India or Bharat is still to reap the benefits. The different stakeholders, governments, business, technical community, and civil society need to work together to achieve this transition. The speakers in the high level panel will reflect on the initiatives undertaken to connect and empower rural India by using digital technology and also deliberate on what should be the next steps to accelerate this momentum to ensure India achieves its goals.

ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵੱਲ: ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਟੂਲ, ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਨੀਤੀ
X

Towards a Multilingual Internet: Tools, Content & Enabling Policy in South Asia

11 Dec 10 AM to 10:50 AM
The speakers in this session will take stock of the initiatives taken by their countries to promote a truly multilingual internet, and then share their perspectives on the opportunities of a multilingual Internet as well as the challenges on the way. They would then explore the tools and technologies including search engines, text-to-speech, natural language interfaces, OCR, and dictionaries in local languages, Internationalised Domain Names (IDNs), Universal Acceptance, local content and an enabling regulatory environment needed in South Asia--known for its significant linguistic diversity--for making the Internet truly multilingual and accessible to a quarter of the world's population.

10: 50-11: 00 ਸਵੇਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲੋ
11: 00 -12: 00
Main Panel 3: Building Trust Online for a Digitally Empowered South Asia
X

Main Panel 3: Building Trust Online for a Digitally Empowered South Asia

With the rapid growth of the internet and its use becoming central to people across the globe, we are also witnessing a rise in cyber-crimes and safety threats. For countries in South Asia to unlock their potential in the coming times, there is a need for more secure, safer and trusted internet. At the same time, protecting user privacy on the internet is critical.The speakers in this session would explore how countries within the region can collaborate in harmonising privacy, cybersecurity and online safety standards to create a trusted Internet ecosystem and in turn create a digitally empowered South Asia.

ਸ਼ਾਮ 12:00-12:20 ਵਜੇ
ਫਾਇਰਸਾਈਡ ਚੈਟ 3: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਟਾਰਟਅੱਪ
X

Fireside Chat 3 Digital Start-ups in India

An informal chat with young entrepreneurs about their journey and creation of successful start-ups.

12:25 -12: 55 ਸ਼ਾਮ IIGF2022 ਓਪਨ ਮਾਈਕ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਸੈਸ਼ਨ
ਸ਼ਾਮ 1:00-2:00 ਵਜੇ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ
ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਗਮ
2:30 -2: 35 ਸ਼ਾਮ    
2:35:2:45 ਸ਼ਾਮ    
2:45 - 4:00 ਵਜੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪੈਨਲ: ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ
X

High Level Panel 2: India's Priorities for next 5 years

India has set several ambitious goals for the next few years. India aims to have a trillion dollar economy by 2025 while ensuring digital inclusion and empowerment of all citizens. Subsequently India aims to become the largest economy and play a key role in global decision making processes. The speakers in this high level panel will share their perspectives on what should be the key priorities of India in the next five years if India wants to achieve its goals.

 
 
 
 
 
 
4:00 -4: 10 ਸ਼ਾਮ ਸਮਾਪਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ  
4: 10 - 4: 20  
4:20 -4:35 ਸ਼ਾਮ  
4:35 - 4:45 ਵਜੇ